Současnost

Od navrácení majetku do vlastnictví v roce 1991 Kongregace  převážnou část komplexu zámeckého areálu pronajímá příspěvkové organizaci Zámek Břežany za účelem poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním, postižením. Komunita sester obývá první patro severního křídla Domu sv. Josefa. Součástí je i obnovená kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, celodenně přístupná každému, kdo touží po ztišení, a také s denní možností účasti na bohoslužbách.

Provinční dům dnesMše sv. v kapliModlitba křížové cestyModlitba křížové cesty

V roce 1996 zažila Česká provincie radost z návratu sester z Charitního domova v Mukařově u Prahy zpět do Domu sv. Josefa v Břežanech.

Navrácení majetku umožnilo Kongregaci (ve spolupráci s příspěvkovou organizací) pokračovat v započaté generální opravě havarijního stavu fasády, následně byla zahájena výstavba lůžkového výtahu a plynofikace objektů areálu. Současně bylo nutné řešit havarijní stav sociálních zařízení a zatékajících odpadů do zdí na mnoha místech v zámku a rovněž účelné využití přilehlých hospodářských budov. Teprve když se podařilo zlikvidovat havarijní situace v domě a v hospodářských budovách zrealizovat zázemí pro zájmové a sociálně terapeutické činnosti obyvatel (čímž se uvolnily prostory v zámku), se mohlo přikročit k  postupné realizaci nejpotřebnějšího projektu - k novému dispozičnímu uspořádání pobytových prostor zámku na ucelené byty přizpůsobené potřebám obyvatel.

Veškeré stavební činnosti v komplexu zámeckého areálu zajišťuje a hradí Kongregace sester sv. Hedviky. Odborným přístupem Ing. arch. Michala Říčného (Ateliér Tišnovka s.r.o. Brno), stavebního dozoru Ing. Zdeňka Doubka (Prozka Znojmo), stavební firmy Jelínek Znojmo a jiných se daří rehabilitovat vnitřní prostředí této kulturní památky pro zkvalitnění a ulehčení životních podmínek lidem, kteří zde žijí a pracují. Vybavení nových bytů nábytkem a  mobiliářem a  účelové vybavení místností  pro zájmové a sociálně terapeutické činnosti zajišťuje a hradí  provozovatel - Zámek Břežany, p.o.

Realizátoři stavbyRekonstrukce oddělení - kontrolní den na stavbě

K tomu, aby postup oprav a rekonstrukcí v domě měl rychlejší spád (vzhledem k potřebám provozu), velkou mírou přispívá Generalát Kongregace sester sv. Hedviky z Berlína, jehož téměř každoroční finanční pomoc činí jednonásobek až dvojnásobek ročního nájemného. Kromě této dominantní pomoci se během let Kongregaci podařilo získat na podporu projektu i  finanční pomoc z Nadace Olgy Havlové, z Nadace OF, JMK, aj. Kongregaci rovněž výrazně pomohla získaná státní dotace z MŽP v roce 1995, kdy probíhala plynofikace objektu, a v roce  2007 z MK při realizaci výše uvedeného projektu. Díky pomoci všech dárců a příznivců Kongregace se projekt (náročný pro obě organizace) dostává do závěrečné fáze.

Rekonstrukce odděleníRekonstrukce odděleníKoupelna před rekonstrukcíRekonstrukce oddělení
Oddělení před rekonstrukcíOddělení před rekonstrukcíRekonstrukce koupelny odděleníPředání zrekonstruovaného oddělení Domovu
Předání zrekonstruovaného oddělení DomovuPředání zrekonstruované koupelny DomovuNové odělení dotvořené DomovemNové odělení dotvořené Domovem

Po dokončení výše uvedeného projektu Kongregaci čekají ještě rozsáhlé a náročné rekonstrukce a opravy v komplexu zámeckého areálu - generální oprava střechy zámku, oprava vnitřních a vnějších komunikací, oprava venkovní kanalizace, rekonstrukce topného a vodovodního řádu, úprava rozsáhlého parku aj.

Sestry sv. Hedviky však hledí do budoucnosti s velkou důvěrou v Boží pomoc a všechny, kteří v Domě sv. Josefa žijí, pracují nebo do něj přicházejí, svěřují nezměrné Boží lásce a milosrdenství.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014