Podrobný přehled rekonstrukcí

PŘEHLED REKONSTRUKCÍ A OPRAV V KOMPLEXU ZÁMECKÉHO AREÁLU
BŘEŽANY U ZNOJMA 1991 - 2008

Investor: Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky

Rok 1991 - 1992:

 • nová fasáda na budově zámku

Rok 1993: audemars piguet replica

 • zabudování lůžkového výtahu do tělesa zámeckého objektu
 • rekonstrukce sociálního zařízení pro oddělení č. 9

Rok 1994:

 • dokončení výstavby výtahu
 • zavedení ÚT do hospodářské části
 • oprava areálu hřbitova řeholních sester (hřbitovní zeď a márnice)
 • oprava stájí pro koně

Rok 1995:

 • plynofikace objektů
 • nová střecha na hospodářské budově

Rok 1996:

 • dokončení plynofikace
 • oprava havarijního stavu sociálního zařízení a rekonstrukce koupelen na oddělení č. 2, 3 a 6
 • oprava části ohradní zdi kolem zámku
 • oprava pokojů v klauzuře pro sestry z charitního domu v Mukařově

Rok 1997:

 • opravy sociálního zařízení na odděleních č. 1, 12 a 7
 • oprava oddělení č. 6
 • oprava rehabilitační místnosti
 • oprava WC pro zaměstnance
 • oprava společné jídelny děvčat, přívod vody pro jídelnu

Rok 1998:

 • oprava kanceláří pro vedoucího výchovy, sociální a ekonomický úsek
 • oprava sociálního zařízení v přízemí pro zaměstnance
 • oprava podkrovních bytů a sociálního zázemí v hospodářské části pro pracovníky hipoterapie
 • oprava pomníků a úprava cest na hřbitově řeholních sester
 • rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice

Rok 1999 - 2000:

 • Půdní vestavba v hospodářské budově:
  • pracovny a kuchyňka pro zájmové a aktivizační činnosti
  • šatna, sociální zařízení
  • ředitelna se sociálním zázemím
  • pokoje se sociálním zázemím pro ubytování hostů sester
  • přístavba verandy
 • Přízemí:
  • oprava archivu, schodiště, šatny

Rok 2001:

 • rekonstrukce třídy starších chlapců
 • přístavba verandy se sociálním zázemím
 • oprava jídelny chlapců
 • oprava schodiště ke kapli a prostoru nad schodištěm
 • oprava kanalizační přípojky pro hlavní budovu
 • oprava hospodářských prostor na keramickou a tkalcovskou dílnu
 • provizorní oprava střechy na budově zámku

Rok 2002:

 • rekonstrukce oddělení č. 11
 • oprava kaple a prostoru před kaplí
 • oprava průjezdu
 • demontáž vodní nádrže na půdě a oprava části stropu na chodbě v 2 NP
 • nátěry oken 2 NP - jižní strana
 • zpevnění cesty v hospodářství
 • oprava tří ložnic oddělení č. 1
 • provizorní oprava střechy na zámku

Rok 2003:

 • rekonstrukce oddělení č. 8
 • oprava zubní ordinace, šatny pro ordinaci a skladu čistících
 • oprava hospodářských prostor na hrnčířskou dílnu
 • přebudování hospodářských prostor na posilovnu
 • přístavba verandy a  sociálního zázemí pro posilovnu
 • oprava hospodářských prostor na sportovní sklad
 • přebudování sportovního skladu na kancelář pro výchovný úsek
 • výměna části stropu v 2 NP zámku
 • oprava skladu pro potřeby sester
 • nová střecha na části hospodářské budovy včetně zabudování střešních oken
 • oprava kanalizace v hospodářství s  přeložením venkovní dlažby
 • opravy na fasádě v hospodářské části
 • oprava části ohradní zdi kolem zámku
 • oprava kaple sv. Josefa v zahradě, oprava části ohradní zdi v zahradě a úprava terénu s výsadbou ovocných stromů a keřů

Rok 2004:

 • rekonstrukce oddělení č. 10
 • rekonstrukce rehabilitační místnosti v přízemí
 • oprava šatny a skladových prostor pro výchovu
 • výměna části stropu – 2 NP
 • přebudování textilního skladu na kancelář ekonomického úseku včetně sociálního zázemí
 • úprava hospodářských prostor na textilní sklad
 • oprava ložnice a sociálního zařízení na oddělení č. 6
 • oprava šatny pro kuchařky včetně sprchy a oprava šatny pro zdravotnický personál
 • přeložka elektrického kabelu pro budovy v hospodářství
 • odizolování skleníku, oprava střechy a fasády zahradního domku
 • provizorní oprava střechy na budově zámku

Rok 2005:

 • rekonstrukce oddělení č. 3
 • rekonstrukce stravovacího provozu včetně jídelny zaměstnanců
 • rekonstrukce ordinace
 • oprava bytu nad konírnou, přesun hnojiště
 • oprava bytu nad keramickou dílnou
 • přebudování garáže v hospodářství na třídu mladších chlapců včetně sociálního zázemí pro imobilní osoby
 • oprava a rozšíření keramické dílny, oprava WC
 • opravy v klausuře - sakristie, byt pro kněze, knihovna, kuchyň, refektář, sociální zázemí pro imobilní sestry, oprava prasklých odpadů
 • oprava pomníků na hřbitově sester

Rok 2006:

 • rekonstrukce oddělení č. 12
 • rekonstrukce první části oddělení č. 6
 • rekonstrukce elektrické rozvodny
 • rozdělení velké ložnice a oprava pokojů na oddělení č. 1
 • oprava sedlovny a přípravny krmiv
 • úprava hospodářských prostor na tkalcovskou dílnu a pracovnu pro arteterapii včetně sociálního zázemí
 • půdní vestavba v hospodářské budově – zázemí pro duchovní činnost sester
 • provizorní oprava střechy na zámku

Rok 2007:

 • rekonstrukce oddělení č. 2
 • rekonstrukce první části oddělení č. 9
 • rekonstrukce oddělení č. 7
 • rekonstrukce druhé části oddělení č. 6
 • rekonstrukce krejčovny
 • rekonstrukce žehlírny a sušárny
 • rozšíření oddělení č. 11 o nový pokoj
 • rozšíření oddělení č. 1 o nový pokoj včetně sociálního zařízení
 • vybudování psychorelaxační místnosti
 • oprava dvou přístupových schodišť
 • oprava sociálního zařízení pro zaměstnance (2x WC, 1x sprcha) včetně zavedení ÚT do koupelny
 • rekonstrukce chodby u oddělení č. 7
 • oprava šatny pro uklízečky
 • nátěry oken, nátěry oplocení a střech v hospodářství
 • odizolování hospodářské budovy
 • oprava fasády na dvou hospodářských budovách
 • provizorní oprava střechy na zámku

Rok 2008: Swiss Replica Watches

 • rekonstrukce druhé části oddělení č. 9
 • rekonstrukce oddělení č. 5
 • oprava přístupového schodiště
 • úprava zahrady a zázemí pro duchovní činnost sester

 

 

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014